سمنت برد و پروفیل گالوانیزه V
معرفی پروفیل گالوانیزه V برای فایبر سمنت برد

سمنت برد و پروفیل گالوانیزه V

پروفیل گالوانیزه V از ورق گالوانیزه به ضخامت ۰.۷ میلیمتر تولید می شود و همراه با پروفیل گالوانیزه M در زیرسازی نمای فایبرسمنت مدولار و سایدینگ مورد استفاده قرار میگیرد.
فایبرسمنت برد و پروفیل
معرفی پروفیل های گالوانیزه برای فایبرسمنت برد

فایبرسمنت برد و پروفیل

پروفیل های گالوانیزه ویژه نمای فایبر سمنت مدولار و سمنت بورد سایدینگ ، از ورق های گالوانیزه با کیفیت بالا و با ضخامت ۰.۷ و ۰.۵ میلیمتر برای اجرای زیرسازی نما های فایبرسمنت ساخته شده است.
۲