تعداد بازدید: ۱۸۴۸
کد خبر: ۵۵۷
تاریخ انتشار: ۰۱ تير ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۴ - 22 June 2017
روز اصناف
ایران نماکار اول تیرماه روز اصناف را گرامی میدارد.
ایران نماکار اول تیرماه روز اصناف را گرامی میدارد.

ایران نماکار اول تیرماه روز اصناف را گرامی میدارد.