دو عامل نخست پس از انتخاب سنگ
دقت در نصب و انتخاب سنگ

دقت در نصب و انتخاب سنگ

در مرحله نصب سنگ، مي بايستي دو عامل مهم را مد نظر داشت. عامل اول انتخاب نوع سنگ جهت يك طرح ويژه است و عامل دوم، دقت در نصب سنگ مي باشد. در اينجاست كه اهميت نقش معمار و آرشيتكت به لحاظ رعايت ضوابط و استانداردهاي مناسب، پديدار مي گردد. سنگ مرمر زيبايي كه در بناهاي تاريخي و مهم به كار مي رود، اگر در كف حياط مورد استفاده قرار گيرد، آيا به يك ميزان ارزش خواهد داشت؟ اگر بدون اطلاع از حضور چند بلور كوچك پيريت در سنگ مقاوم در برابر سايش و ساير عوامل، اين سنگ در يك منطقه باران خيز به كار رود مسلماً پس از مدتي زيبايي ظاهري خود را از دست خواهد داد. همان طور كه گفته شد دقت در نصب سنگ نيز در جاي خود از اهميت ویژه ای برخوردار است. عدم رعايت اصول نصب، خطرات كنده شدن سنگ را به همراه دارد.

دقت در نصب و انتخاب سنگ
 
 

از بين پنج عامل فوق الذكر، دو عامل نخست پس از انتخاب سنگ، چندان در حيطه اقتدار انسان نيست. ولي عوامل سوم تا پنجم تا حدود زيادي قابل كنترل بوده و لذا با كمك آنها مي توان تا حدود زيادي بر كيفيت سنگ افزود. قابل توجه است كه دقت و ظرافت در برش و صيقل سنگ، وظيفه كارخانجات سنگبري است. در كارخانجات سنگبري، از سنگهاي كوپ و يا قواره، پلاكهاي مختلف تهيه مي گردد. يك كارخانه سنگبري، جهت تخليه كوپ و يا قواره، برش قواره به صفحاتي با ضخامتهاي مورد نظر، برش صفحات به اشكال هندسي دلخواه و ابعاد سفارش شده(پلاك)، ساب و صيقل پلاك، قسمتهاي مختلفي دارد. در كل، ماشين آلات برش و صيقل سنگ به دو دسته تقسيم مي شوند: ماشين آلات برش سنگهاي نرم و ماشين آلات برش سنگهاي سخت.