به طور كلي، كيفيت سنگهاي تزئيني و نما به عوامل زير بستگي دارد
عوامل مؤثر بر تعيين كيفيت سنگ تزئيني

عوامل مؤثر بر تعيين كيفيت سنگ تزئيني

به طور كلي، كيفيت سنگهاي تزئيني و نما به عوامل زير بستگي دارد

نوع سنگ، رنگ سنگ، نحوه استخراج، چگونگي برش و صيقل، دقت در نصب و انتخاب سنگ.

عوامل مؤثر بر تعيين كيفيت سنگ تزئيني 

در تهيه پلاك سنگ، سنگهايي از قبيل تراورتن، كنگلومرا، مرمريت، مرمر، گرانيت و نظاير آنها مورد استفاده قرار مي گيرند. در تشخيص نوع سنگ، غير از ويژگيهاي شيميايي و نوع كاني، عواملي از قبيل شكستگيها، درزه ها، اثرات هوزدگي، خلل و فرج، و غيره نيز دخالت دارند.

رنگ سنگ

ارزش اقتصادي سنگها، صرفنظر از ساير عوامل، تحت تأثير رنگ آنها نيز قرار دارد. رنگهاي زيباتر و وزين تر معمولاً بيشتر مورد استقبال قرار مي گيرند. براي مثال، تراورتن قرمز و گردويي با آنكه به لحاظ مقاومت پائين تر از تراورتن سفيد مي باشد.

نحوه استخراج

به منظور تهيه پلاكهاي بزرگ، تهيه قواره هايي با ابعاد مناسب از معدن الزامي است. استخراج سنگ قواره از معدن به روشهاي مختلفي صورت مي گيرد؛ از جمله اين روشها مي توان به موارد زير اشاره نمود:

استخراج به روش مواد ناريه، استخراج به كمك مواد مخصوص، استخراج به روش چالهاي موازي، استخراج به كمك سيم برش، استخراج به كمك تيغه هاي برنده و استخراج به روش شعله.

كيفيت سنگ قواره از نظر شكل ظاهري، ابعاد، تركها و درزه ها، بسته به روش استخراج سنگ از معدن، تغيير مي يابد.

برش و صيقل

تكنيك برش و صيقل تا حد زيادي بر كيفيت سنگ مؤثر واقع مي گردد. در ايتاليا، به كارگيري روشهاي بسيار كارا و ماشين آلات مناسب، سبب گرديده كه اين كشور علاوه بر توليد معدني خود، مقدار قابل ملاحظه اي سنگ قواره از خارج داشته باشد كه پس از كار بر روي آنها، پلاكهاي مناسبي تهيه نموده و به خارج صادر مي نمايد. شايان توجه است كه به كارگيري تكنيك مناسب جهت برش و صيقل، در يكنواختي ضخامت، گونيا بودن اضلاع سنگ، اندازه بزرگي سنگ پلاك، ضخامت پلاك و ميزان جلاي سنگ تأثير به سزايي دارد.