مزایای تابلو کامپوزیت :
بررسی تابلو کامپوزیتی

بررسی تابلو کامپوزیتی

ساخت تابلوهای کامپوزیت که امروزه جایگاه ویِژه ای به خاطر تنوع رنگ ، سبک بودن ، مقاوم در برابر شرایط جوای و شکل پذیری خوب باعث شده است که بسیاری از تابلوسازان داخلی از این نوع مصالح بعنوان پیکره اصلی تابلو استفاده نمایند.

 
بررسی تابلو کامپوزیتی 

مزایای تابلو کامپوزیت :

1) یک آلیاژ سبک، با دوام و مقاوم

2 ) قابلیت شکل پذیری و فرم دهی با نمای های مدرن و به روز دنیا

3) تنوع در رنگ بندی صالح و متناسب با هر نوع نمای ساختمان

4) یک پوشش و بستر مناسب برای نصب انواع حروف تبلیاتی

5) پوششی برای نماهای داخلی و سطوح مسقف

6 ) اتصالات مناسب جهت هر نوع زیرسازی

مصالح مورد نیاز

1. مصالح زیر سازی : شامل آهن آلات و اتصالات

2. ورق یا پوشش کامپوزیت

3. مصالح آبندی و لایه محافظ

توضیحات

استفاده صحیح و مناسب مصالح زیر سازی جهت پیکره تابلو کامپوزیت

در نظر گرفتن الگوی برش ورق کامپوزیت و ردیف های منظم در اجرای بندها

آب بندی و شیب مناسب تابلو در تمامی جهات

خودداری از برش های اضافی

فارسی بر کردن شکست های تابلو جهت زیبایی نما