به طور کلی چوب به عنوان یکی از بهترین مواد عایق حرارتی و صوتی شناخته می شود
مقاومت و استحکام چوب ترمو

مقاومت و استحکام چوب ترمو در آب و هوای خشک بهتر است یا مرطوب؟

به طور کلی چوب به عنوان یکی از بهترین مواد عایق حرارتی و صوتی شناخته می شود. به این دلیل، نوسان درجه حرارت تاثیری بر مقاومت و ماندگاری چوب ندارد.

مهمترین عامل تغییر شکل چوب تغییر میزان رطوبت می باشد. چوب همواره در تلاش است تا خود را با شرایط آب و هوایی و میزان مرطوب محیط به تعادل برساند.

 

 

مقاومت و استحکام چوب ترمو در آب و هوای خشک بهتر است یا مرطوب؟ 

 

دلیل اصلی ایجاد تاب و ترک بر روی چوب های معمولی، تغییر میزان رطوبت هوا در فصول مختلف سال است. به این ترتیب، در مناطق آب و هوایی (مانند تهران) که زمستان مرطوب و تابستان خشک را تجریه می کنند، چوب ترمو نشده به آسانی دچار مشکلات اساسی می شود.

در فرآیند ترمو به دلیل شکسته و آزاد شدن پیوند های هیدروکسیلی OH موجود در چوب،  قدرت جذب رطوبت در چوب به حداقل رسیده و چوب های ترمو در برابر تمامی شرایط مختلف آب و هوایی با هر میزان تغییر رطوبت مقاوم می باشند.

 
 ایران نماکار