معرفی پروفیل های گالوانیزه برای فایبرسمنت برد
فایبرسمنت برد و پروفیل

پروفیل های گالوانیزه نمای سمنت برد:

پروفیل های گالوانیزه ویژه نمای فایبر سمنت مدولار و سمنت بورد سایدینگ ، از ورق های گالوانیزه با کیفیت بالا و با ضخامت ۰.۷ و ۰.۵ میلیمتر برای اجرای زیرسازی نما های فایبرسمنت ساخته شده است.

 سازه های M و V امکان تغییرات ابعادی پنل های سمنت بورد بر اثر تغییرات دما و رطوبت را فراهم می آورند و سازه گالوانیزه A برای آب بندی درز بین دو پنل در نمای سمنت برد مدولار - در صورتی که حداقل درز ۱۰ میلیمتر باشد - کاربرد دارد. سازه های M ، V و A با شاخه های به طول ۳ متر تولید می شوند.

پروفیل های گالوانیزه برای نمای فایبرسمنت بردپروفیل های گالوانیزه برای نمای فایبرسمنت برد

 
 فایبر سمنت برد ، fiber cement board