سوراخکاری در نصب نمای hpl بسیار مهم است
اچ پی ال و اصول سوراخ کاری

پانل ها باید با استفاده از مته های سخت سوراخ گردد. در هنگام سوراخ کاری پانل ها معمولا قطر سوراخ ها می بایست از قطر ١ الی ٢میلیمتر بیشتر باشد تا هم حرکت آزاد پانل را میسر سازد و هم اینکه انبساط و انقباظ پانل یک فشار در زاویه قائم را به پیچ یا پرچ وارد نسازد.

نکته مهم این است که تنها در مرکزثقل پانل ، قطر سوراخ و قطر پیچ یکسان است. هنگام سوراخ کاری، اتصالات ( پیچ ، پرچ ، ... ) می بایست با فاصله ای معین از گوشه های ورق نصب شوند.

اچ پی ال و اصول سوراخکاری

نصب پانل ها در خطوط منحنی با توجه به ساختار پانل های HPL و روکش طبیعی آن نمی توان پانل ها را نورد یا خم کرد. لیکن پانل های نمای hpl از انعطاف کافی جهت نصب شدن در خطوط منحنی را برخوردار نمی باشند.(یعنی حالت ارتجاعی داشته و بعد از فرایند خم یا نورد به حالت اول بر می گردد) .

برای نصب پانل ها در خطوط منحنی به نکات زیر عمل کنید:

١- تنها روش نصب پانل های نمای اچ پی ال ، در خطوط منحنی سیستم پیچ یا پرچ نمایان می باشد.

٢- فاصله بین تکیه گاه ها نباید بیشتر از ٤٠ سانتیمتر باشد.

٣- نسبت به شعاع( وتر) قوس و منحنی طراحی شده ، از پانل نمای hpl با ضخامت مناسب استفاده کنید. برای شعاع کوچک تر از پانل با ضخامت کمتر استفاده می شود.

٤- پانل اچ پی ال نما، هنگام نصب نباید تحت فشار قرار داشته باشد و مطمئن باشید که استرس فیزیکی به پانل ها وارد نشود.

با رعایت این نکات از آسیب رسیدن به پانل های نمای اچ پی ال جلوگیری به عمل می آید.

 
 
اچ پی ال نما