هیات اسکیت فارس و پرمیوم باند
هیات اسکیت فارس و پرمیوم باند
تفاهم نامه همکاری میان هیات اسکیت فارس و پرمیوم باند
هیات اسکیت فارس و پرمیوم باند 
 

دکتر فریبا محمدیان ، رئیس فدراسیون اسکیت ایران ، سید اسلام موسوی ، معاوت توسعه امور ورزش فارس ، سید عبدالرضا دستغیب رئیس هیات اسکیت فارس و روسای هیات اسکیت استان های مرکزی ، همدان ، خراسان رضوی ، مازندران ، آذر بایجان غربی و تهران در این جلسه حضور داشتند.

تفاهم نامه اسکیت فارس با کارخانه پرمیوم باند شیراز تنها تولید کننده ورق های کامپوزیت آلومینیوم ضد حریق در خاورمیانه امضا شد. به گزارش روابط عمومی هیات اسکیت فارس در مراسمی با حضور مدیران این کارخانه و رئیس فدراسیون اسکیت کشورمان و مسئولین هیات اسکیت استان تفاهم نامه ای امضا گردید.

هیات اسکیت فارس و پرمیوم باند 
هیات اسکیت فارس و پرمیوم باند