نمای شسته دارای مقاومت بسیاردربرابرسرماوگرمای شدید می باشد.
نمای سیمانی شسته ساختمان ها

امروزه یکی از پر طرفدارترین نمای ساختمانها نمای شسته سیمانکاری با طرق مختلف اجرا میباشد.

برای اجرای نمای شسته سیمانکاری نیاز به لوازمی برای کروم بندی و ژوئن گذاری است

نمای شسته امروزه یکی ازپرطرفدارترین نماهای ساختمان است که درطرح هاورنگهای مختلف اجرامی شود

نمای شسته دارای مقاومت بسیاردربرابرسرماوگرمای شدید می باشد.

در سیمان کاری شسته ، سیمان شسته یکی از مقاومترین ومستحکم ترین نما ها است که در طرح ها ورنگ های مختلف بنا به مصالح مورد استفاده قابل اجرا می باشد.

 
 بی خطر تر از نمای سنگ میباشد و همچنین یک تکه بودن نما هم میشود ودر شرایط گرما و سرمامقاوم تر وکم هزینه تر از نمای سنگ و چوب و میباشد

برخی مزایای سیمان کاری شسته :

طول عمر بالا نسبت به بعضی ازمتریالها مورد استفاده در نمای ساختمان

خطرات کمتر نسبت به نمای سنگ

زیبای خاص و طبیعی نمای سیمان شسته با رنگ های طبیعی

مقاوم در شرایط گرمائی و سرمائی

 
نمای سیمانی شسته 

برخی معایب سیمان کاری شسته :

عدم اجرای سریع ( اجرای پوشش نمای سیمان شسته کند و زمان بر است) حداکثر اجرا در یک روز کاری 10مترمربع می باشد

تنوع رنگ خیلی زیادی نداشته ( نمای سیمان شسته نسبت به بعضی از پوشش های نمای ساختمان از تنوع رنگی کمی برخوردار است)

عدم آنتی استاتیک بودن ( درمقایسه با نمای سنگ و خیلی از پوشش های نوین نما که خواص عدم جذب گرد و غبار بوده و بعضا خواص خود تمییز شونده دارند . نمای سیمان شسته ، به دلیل وجود سیمان سفید، جاذب گرد و خاک می باشد )

نداشتن خواص عایق حرارتی و رطوبتی ( نمای سیمان شسته نسبت به پوشش های نوین نمای خارجی ساختمان دارای خواص عایق گرمائی نبوده و ازطرفی چون نمای شسته بصورت اسفنج عمل کرده رطوبت را به داخل هدایت می کند)

وزن سنگین آن نسبت به پوشش های نوین نمای ساختمان و در نتیجه افزایش بار مرده ساختمان

 طریقه اجرای نمای شسته یا نحوه اجرای نمای شسته :

دراجرای سیمان شسته اول قالب بندی را مشخص می کنند.

اندازه قالب ها معمولا 1 الی 22 متر می تواند( بستگی به طرح نمای ساختمان ) و به شکل مربع یا مستطیل یا لوزی باشد . که طرح کلی به صورت شبکه ای درمی آید.

نوع قالب می تواند شیشه و یا آلومینیوم انتخاب گردد.

 در حالت استفاده از شیشه دومدل وجود دارد :

تک شیشه

جفت شیشه

و ضخامت قالب با توجه به ضخامت پوشش نمای سیمان شسته ، انتخاب شده ( 1-2سانتی متر) انتخاب می گردد.

 
نمای سیمانی