استفاده از پانل‌های پیش ساخته باعث حذف نیاز به نصب داربست و افزایش امنیت کارگران می‌شود.
نما و نمای سیمانی ساختمان

نمای عایق حرارتی بیرونی و نازك کاری EIFS شامل یک لایه فوم عایق پلی استایرن، مش تسلیح از جنس الیاف شیشه، یک لایه پوشش پایه پلیمری و لایه پوشش نهایی پایه پلیمری است. که مش تسلیح در داخل لایه پوشش پایه قرار می‌گیرد.

 اجرای نمای سیمانی
 

پانل‌های بتنی پیش ساخته برای تمامی شرایط آب و هوایی مناسب و قابل اجرا هستند. ولی بیشتر در شرایط آب و هوایی سخت مورد استفاده قرار می‌گیرند. این نماها در شرایطی که خطر یخ زدگی وجود دارد و کاربرد مصالح بنایی یا بتن درجا جایگزین مناسبی برای آن نماها هستند. به دلیل سرعت پایین عمل آوری سیمان پرتلند مشکل ساز است.

استفاده از پانل‌های پیش ساخته باعث حذف نیاز به نصب داربست و افزایش امنیت کارگران می‌شود. همچنین با توجه به اینکه این پانل‌ها در محل های سر بسته و با شرایط محیطی ثابت تولید می‌شوند، دارای کیفیت بالایی هستند. کاربرد پانل‌های بتنی پیش ساخته در ساختمان‌هایی چون بیمارستان‌ها و ساختمان‌های با ارتفاع متوسط تا بلند، توصیه می‌شود.

دیوار بتنی به اندازه دیوار بنایی زیر و جاذب آب نیست. بنابراین، توصیه می‌شود ماسه پاشی سبک به همراه اجرای یک لایه دوغاب بعد از آن بر روی دیوار بتنی انجام شود. ضخامت کلی نمای سیمانی بر روی دیوار بتنی نزدیک به ضخامت آن بر روی دیوار بنایی است.

 
 
ایران نماکار