به چه دلیل می بایستی از ورقهای آلومینیوم کامپوزیت ضدآتش (FR) استفاده کنیم ؟
آلومینیوم کامپوزیت ضدآتش (FR)

چرا از ورقهای آلومینیوم کامپوزیت ضدآتش (FR) استفاده کنیم ؟

ورق آلومینیوم کامپوزیت با ضخامت ۴ میلی متر

ورق آلومینیوم کامپوزیت با ضخامت ۴ میلی متر

بیشتر ورقهای آلومینیوم کامپوزیت با هسته ی پلی اتیلنی از نوع LDPE ساخته شده است :

Polyethylene, Type LDPE = 0,92 g/cm۳

۱ m۲ = ۲,۷۶ kg PE

اکثر ورقها از دو لایه ای ۰٫۵ میلیمتری آلومینیومی و ۳ میلی متر پلی اتیلن متشکل شده است . یعنی ۷۵% ورق متشکل از پلی اتیلن می باشد .

 
دلایل انتخاب آلومینیوم کامپوزیت ضدآتش (FR) 

در دمای بیش از دمای ۱۰۰ درجه سانتیگراد ، پلی اتیلن شروع به نرم شدن ، جمع شدن و در نهایت ذوب شدن می کند . در طی مرحله ی ذوب شدن ، گازهای قابل اشتعال سمی آزاد می شوند . در دمای بالای ۳۵۰ درجه سانتیگراد به گازهای قابل احتراق تبدیل می شوند و در دمای بین ۴۵۰ تا ۵۰۰ درجه سانتیگراد این گازها مشتعل می شوند.

به موازات این فرآیند ، هسته ی پلی اتیلنی ، مقاومتش را از دست می دهد و لایه ی آلومینیومی بیرونی در حالی که پلی اتیلن هنوز به آن چسبیده ، جدا می شود و از آن جایی که بیشتر در معرض هوای آزاد قرار می گیرد ، مشتعل تر می شود .

این تغییرات به چه علت است ؟!

۱ kg Polyethylene ≈ ۱۲,۰ kW/h

۱ kg Fuel oil ≈ ۱۱,۷ kW/h

۱ kg Gasoline ≈ ۱۱,۸ kW/h

۱ m2 Composite core (3,0mm) ≈ ۳,۸ l fuel oil

5000 متر مربع نمای آلومینیوم کامپوزیت 4 mm مساوی است با 19000 لیتر سوخت

۵۰۰۰ متر مربع نمای آلومینیوم کامپوزیت ۴ mm مساوی است با ۱۹۰۰۰ لیتر سوخت

ورقهای آلومینیوم کامپوزیت ضد آتش (FR) نمی سوزند !

ورقهای آلومینیوم کامپوزیت ضد آتش (FR) گاز سمی تولید نمی کنند !

ورقهای آلومینیوم با آلیاژهای مختلف ، نقاط ذوب مختلفی دارند :

EN AW 1050 ۶۴۶-۶۵۷ ° C

EN AW 5754 ۶۱۰-۶۴۰ ° C

EN AW 6060 ۵۸۵-۶۴۰ ° C

۱kg پلی اتیلن ۲۳۰۰ مترمکعب گازهای فوق سمی تولید می کند که شامل منوکسیدکربن ، سیانید ، دی اکسید کربن و دوده می باشد.

۱ m2 ورق آلومینیوم کامپوزیت با هسته ی ۳ میلیمتری پلی اتیلنی ۲٫۷۶ kg کیلوگرم وزن دارد.

۲۳۰۰ m۳/kg x 2.76 kg = 6348 m۳

یعنی هر متر مربع ورق آلومینیوم کامپوزیت ۶۳۴۸ m۳ گازهای فوق سمی تولید می کند و این میزان به اندازه ی فضای ۲۸ آپارتمان ۱۰۰ متری است که با گازهای فوق سمی پر شده است و اگر هر خانه ۴ نفر ساکن داشته باشد ، بنابراین هر مترمربع ورق کامپوزیت برای ۱۱۲ نفر خطر مرگ ایجاد می کند.

 
 
  پرويز پرتویی برهان