عایق بندی صدا رابطه مستقیمی با نوع متریال های به کار رفته در ساختمان دارد
اجرا نمای سرامیکی ساختمان

اولین بار وارده بار وزن خود اجزای سیستم هستند (وزن سازه زیرسازی که شامل المان های فلزی عمودی و افقی است)، بارهای دائمی (وزن خود تایل های سرامیک و ورق ها) و بارهای تصادفی (باد و جابه جایی اسکلت ساختمان)

جابه جایی و تغییرشکل دادن

بوسیله فشار باد، بارهای سازه ای ، زمین لرزه ها و لرزش های زمین، و انبساط حرارتی

انبساط حرارتی

در ساختمان های مدرن که دمای فضای داخلی ثابت باقی می ماند نوسانات دمای فضای بیرون تا 50 درجه سانتی گراد می تواند باشد (این دلیل اصلی است که چرا نبایستی پوشش بیرونی به دیوارها  بچسبد)

 
 
اجرا نمای سرامیکی

 

آب بندی و دفع جمع شدگی رطوبت

با اجرای نمای سرامیک خشک به وسیله ایجاد درزهای باز آب جمع شده در پشت پوشش اصلی نما دفع می شود این موضوع به دلیل وجود تهویه طبیعی و خاصیت دودکشی این سیستم را از سیستمی که در آن درزها پر می شوند مفید تر می گرداند.

عایق حرارتی

در اجرای نمای سرامیک خشک انتقال حرارت به وسیله جریان همرفت ایجاد می شود ، اجرای نمای سرامیک خشک مانند چتری ساختمان را در برابر این انتقال حرارت محافظت می نماید. عایق بندی می تواند بهتر شود به کمک استفاده از متریال های کمکی مانند یک فوم غیرقابل نفوذ پلی استر ، پلی استایرن ضد آتش یا فیبرهای معدنی ضد آتش

عایق بندی صدا

عایق بندی صدا رابطه مستقیمی با نوع متریال های به کار رفته در ساخت ساختمان دارد. پنل های عایق بندی و نصب صحیح آن ها در جذب شوک ها در براکت های زیرسازی نمای سرامیک خشک عایق بندی صدای ساختمان را ارتقا می بخشد.

 
 
علیرضا ابریشم