در بازسازي اين ساختمان كه حدود صد سال قدمت دارد
بازسازي نماي سنگي

اين كليسا كه در شهر كانزاس( ايالات متحده آمريكا)‌ واقع است در يك آتش سوزي بزرگ تخريب شده بود اما در طي پروژه بزرگي بازسازي شد و نماي زيباي سنگي شكلي سنتي و كلاسيك به آن بخشيد.

بازسازي نماي سنگي

همچنين قسمت هاي داخلي كليسا با سبك معماري نوين طراحي شده و تركيبي از سنت و مدرنيته را در اين طراحی مي توان مشاهده كرد. استفاده از مصالح زيبا و سازگار با محيط زيست يكي از اهداف اين پروژه بوده است.

بازسازي نماي سنگي

در بازسازي اين ساختمان كه حدود صد سال قدمت دارد، از سنگ آهك براي بازسازي مجدد نما استفاده شد.

سعي طراحان در حفظ كردن محيط به شكل قديمي و در عين حال تبديل كردن كليسا به مكاني مترقي و پيشرو بود.

بازسازي نماي سنگي

علاوه بر اين تمامي شيشه هاي رنگي مجددا نصب شد. آتش سوزي تمامي قسمت هاي كليسا به غير از ديوار هاي سنگي را از بين برده بود و اين بازسازي نه فقط ترميم بلكه تغيير بود.

بازسازي نماي سنگي

طراح اين سازه در اين باره گفت:«امروزه قشر هاي زيادي از مردم به اين ساختمان مي آيند. هدف ما ايجاد ارتباط بيشتر بين مردم در اين محل بود كه به آن دست يافتيم».