سقف این کارخانه از کنار هم چیده شدن تعداد زیادی مکعب مستطیل بتنی با لایه آلومینیومی تشکیل شده است .
کارخانه ای با سقف آلومینیومی موج دار

کارخانه " Bodegas Ysios " یکی از زیباترین کارخانه های دنیاست . این کارخانه ظاهری عجیب دارد که ساخت آن در سال ۲۰۰۱ آغاز شد که معماری آن را سانتیاگو کالاتراوا بر عهده داشت

این کارخانه میان باغ های انگور قرار گرفته و محصول تولیدی آن نیز شراب می باشد . زیرساخت این کارخانه یک مستطیل طویل در امتداد شرق به غرب ، به طول ۱۹۶ و عرض ۲۶ متر می باشد که مساحتی در حدود ۸۰۰۰ متر مربع دارد .

سقف این کارخانه از کنار هم چیده شدن تعداد زیادی مکعب مستطیل بتنی با لایه آلومینیومی تشکیل شده است .

دیواره های تحمل بار که وزن سقف بتنی را به دوش می کشند ، با لایه ای از چوب چندلایه پوشیده شده اند در نتیجه یک سطح مواج که ترکیبی از سطوج مقعر و محدب است تشکیل شده است . این دیوارها که دیوار حمل برای سقف هستند ، خود توسط دیوارهای جانبی حمایت می شوند .

دیوارهای جنوبی که در واقع نمای اصلی سازه هستند ، مانند بقیه دیوارها از بتن ساخته شده اند و با لایه ای از تیغه های چوبی افقی پوشیده شده اند .

برای سقف این سازه ، صفحات آلومینیومی در نظر گرفته شده است . ترکیب آلومینیوم با چوب باعث شده تضاد بسیاری در نمای سازه به چشم بخورد ولی هدف از این کار ایجاد تغییر در صنعت ساخت و ساز بوده تا این نکته را متوجه همگان بکند که برای نمای یه ساختمان لزومی ندارد حتما از یک ماده استفاده شود چه بسا گاهی ترکیب چند ماده می تواند زیبای بیشتری را تولید کند .

دیواره های جانبی که درواقع دیواره های شرقی و غربی هستند ، با صفحات آلومینیوم چین دار پوشیده شده اند .