آموزش پايه ى هر چيزى است .
بدون مدرک هم می توان یکی از برترین معماران دنیا شد !

به دليل شرایط خانوادگی و نداشتن امكانات آموزشى - که رایت آن را "زيرجمعيت لگدمال شدن" ميناميد - در سال 1887 از دانشگاه ویسکانسین در مدیسون اخراج شد و به جاى مطالعات در دوره مهندسی عمران به شیکاگو رفت تا تجربه دنیای واقعی را به عنوان دستیار معمار معروف ، جوزف لیمن سیلزبی ( Joseph Lyman Silsbee ) به دست آورد .

در زماني که زير نظر او کار می کرد ، او شانس آورد و برای کار در آدلر و سولیوان استخدام شد ، که كار در شرکتى معتبر بود.در آن زمان لوئیس سولیوان زمینه ساز تحصيل رایت در رشته ى معماري شد ، قبل از اینکه كمپاني خود را در سال ۱۸۹۳ تاسیس کند حرفه ى معمارى به رسوایی و فاجعه شناخته شده بود ، کمک های رایت به معماری آمریکا و محبوبیت او هنوز هم بی نظیر است .

با این وجود، او باوجود شک و تردیدى كه داشت در مدرسه ى رسمی مشغول به کار شد و همان طور که در خاطراتش در سال ۱۹۵۵ نوشته است: " آموزش پايه ى هر چيزى است . آموزش به شما واقعيت هرچيز را مى شناساند و شما بايد پيدا كنيد كه کجا ممکن است باشد . ما با آموزش ديدن نمي توانيم به نبوغ برسيم و نمي تواند دليل آن باشد! "