رنگ بنفش نمای ساختمان را خاص می کند
رنگ بنفش در نمای ساختمان

رنگ در نمای ساختمان اهمیت فراوانی دارد. استفاده از رنگ های مختلف در نما باعث جذابیت آن شده و می تواند به فروش آپارتمان و ساختمان کمک بسیار زیادی کند. البته سلیقه های مختلفی برای رنگ رنگ بنفش در نمای ساختمان وجود دارد که می تواند تاثیر فراوانی برای انتخاب نما داشته باشد.

از نظر روانشناسی اما دو رنگ وجود دارد که واکنش انسان را به همراه دارد. در واقع این دو رنگ با جلب توجه برای انسان باعث توجه بیش از اندازه وی می شوند. این دو رنگ ، نارنجی و بنفش یا ارغوانی هستند. طبق روانشناسی رنگ ، بیشترین واکنش انسان به این دو رنگ است و احساسات را به قلیان می اندازد.

در این بین رنگ بنفش ، کمتر در نمای ساختمان به کار گرفته می شود. رنگ بنفش به عنوان یک رنگ شجاعانه شناخته شده و در ساختمان های خاص و بدون نقص به کار برده می شود. رنگ بنفش می تواند حس ثروت را به بیننده القا کند و به همین علت است که کمتر در ساختمان ها به کار می رود. رنگ بنفش در نمای خارجی ساختمان باعث توجه افراد می شود و افراد به جزئیات نما نیز دقت می کنند.

رنگ بنفش در نمای ساختمان

ترکیب رنگ بنفش در کنار رنگ خاکستری ، مثل رنگی که در نمای آلومینیوم کامپوزیت است ، می تواند جلوه این رنگ را دو چندان سازد و به نمای ساختمان جلوه ای خاص ببخشد. البته مشخص است که استفاده بیش از حد از این رنگ در نمای ساختمان می تواند باعث زشت شدن آن نیز گردد.

در برخی از کشور ها مثل کشور سوئیس ، استفاده از رنگ های خاص مثل رنگ بنفش در نمای ساختمان به وفور یافت می شود. رنگ هایی که خلاقیت در نمای ساختمان را افزایش می دهد. در برخی دیگر از کشورهای پیشرفته نیز این جسارت در طراحی نمای خارجی ساختمان مشاهده می شود.

اما این رنگ علاوه بر نمای خارجی ، کاربرد خاصی در نمای داخلی و دکوراسیون داخلی دارد. استفاده از این رنگ در نمای داخلی ساختمان بسیار بیشتر از نمای خارجی است و علت همان جذابینت خاص این رنگ است. استفاده از رنگ بنفش در نمای داخلی و هماهنگ کردن آن با دکوراسیون و مبلمان منزل ، جلوه ای خاص به آپارتمان می بخشد.ایران نماکار