نورپردازی به نمای ساختمان جلوه می دهد
نورپردازی در نمای ساختمان

تقریبا ساعات مهمی از شبانه روز را شب ها تشکیل می دهد. تاریکی شب باعث کاهش دید شده و زیبایی ها به درستی قابل مشاهده نیستند. یکی از انواع زیبایی های شهری که باید برای جلوه گره آن در شب برنامه ریزی شود ، نمای ساختمان است. نمای ساختمان باید در شب جلوه مناسبی داشته باشد تا دیدگان رهگذران را به خود مجذوب نماید.

برای اینکه نمای ساختمان در شب زیبا جلوه کند ، تنها یک راه وجود دارد و آن نورپردازی نمای ساختمان است. نورپردازی نما به عنوان یکی از اصول طراحی نمای ساختمان در سال های گذشته است و اهمیت به آن موجب می شود تا جذابیت ساختمان برای افراد بیشتر شود. علاوه بر اینها ، نورپردازی نمای ساختمان، با هزینه های بسیار کمتر، تاثیر بسزایی در اصل تغییر پذیری نما می گذارد که امروزه برای خریداران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

البته نورپردازی اصول و قواعد بخصوصی دارد که باید به صورت کامل رعایت شود. در واقع نور انداختن تنها بر روی ساختمان آنقدر ها هم جذاب نیست و حتی می تواند از زیبایی های یک بنا بکاهد. بنابراین معمار باید با استفاده از حس زیبایی شناختی در طراحی نورپردازی نمای ساختمان نیز تلاش کافی به عمل آورد. البته نکاتی در این زمینه تهیه شده است که معماران با استفاده از آن ها می توانند نورپردازی مناسبی برای ساختمان داشته باشند.

نورپردازی در نمای ساختمان

یکی از این نکات تمرکز بر روی نقاط خاص است. در واقع در نورپردازی نمای ساختمان ، معمار باید بر روی نکات خاص نمای طراحی شده توسط خود متمرکز شده و در آنجا نورپردازی را به صورت خاص انجام دهد. همچنین طراحی هایی که از نظر طراحی در درجه دو و سه قرار می گیرند باید توسط معمار به صورت ویژه در نورپردازی مورد توجه قرار گرفته تا زیبا تر جلوه کنند.

با نورپردازی قسمت های خاص نما در واقع از روشن کردن بدون هدف نمای ساختمان جلوگیری شده و صرفه جویی در مصرف برق ( که در آینده بیشتر در مورد آن سخن خواهیم گفت ) به صورت کامل رعایت می شود. همچنین این نوع نورپردازی می تواند عیب های ساختمان را کمرنگ کرده و بر روی ویژگی های خاص یک ینا متمرکز شود.


ایران نماکار