عمر نمای ساختمان یکی از پارامترهای مهم در ساختمان است
عمر نمای ساختمان

نمای ساختمان به عنوان جلوگاه اصلی یک ساختمان ، باید بسیار شکیل و زیبا باشد. شاید تغییر در نمای داخلی ساختمان خیلی ساده و با کمی هزینه صورت گیرد ، اما تغییر در نمای خارجی ساختمان نمی تواند به این شکل باشد و هزینه ها و سختی های خاص خود را دارد.

یکی از مسائل مهم در زمینه نمای ساختمان ، عمر نما است. هر نوع نمای ساختمان یک عمری داشته و بعد از آن از شکا و زیبایی آن کاسته می شود. البته آنچه که مشخص است ، عمر نما به نحوه نصب و جنس مصالح ساختمانی به کار رفته در نمای ساختمان نیز وابسته بوده و همین موضوع می تواند مشکلات زیادی را ایجاد نماید.

در حال حاضر ساختمان هایی در سطح شهرهای بزرگ وجود دارد که سال های زیادی از عمر ساخت بنا نگذشته اما نمای ساختمان مشکلات بسیار فراوانی را به خود دیده است. در واقع می توان گفت که شاید عمر این ساختمان ها هنوز به پایان نرسیده است اما نمای آن ها عمر کوتاه تری را به خود می بیند.

عمر نمای ساختمان

توجه به عمر نما اما از منظر دیگری نیز قابل توجه است. برخی انتظار دارند نمای هرچند با کیفیتی که بر روی ساختمان خود ایجاد کرده اند، عمری طولانی تر از آنچه که استاندارد است داشته باشند؛ این یک تصور غلط است. هر نوع از نما ، عمری بخصوص داشته و قطعا نمی تواند بیش از آنچه که استاندارد آن است عمر مفیدی داشته باشد.

برنامه ریزی برای استفاده بهینه از نمای ساختمان و بالا بردن عمر آن باید در هنگام ساخت ساختمان صورت گیرد. زمانی که نوع نمای ساختمان مشخص می شود و خرید مصالح ساختمانی انجام می شود و نصاب آن تعیین می گردد ، باید به فکر عمر نما نیز بود.

خوشبختانه برخی از ساختمان های شهر تهران ، با استفاده از نمای مناسب و همچنین به کارگیری مصالح ساختمانی باکیفیت توانسته اند گامی مناسب در جهت بهبود فضای شهری بردارند. این نما ها که توسط نصاب های حرفه ای نیز به نصب رسیده اند ، عمر بالایی داشته و تا سالیان متمادی این نوع نمای ساختمان خراب و یا غیرکاربردی نیم شود.

ایران نماکار