در غدیر خم على بن ابی‌طالب(ع) را امام، وصی و جانشین خود به مردم معرّفى نمود.
غدیر نقطه تلاقی کاروان رسالت با طلایه داران امامت، مبارک باد
غدیر نقطه تلاقی کاروان رسالت با طلایه داران امامت، مبارک باد

غدیر نقطه تلاقی کاروان رسالت با طلایه داران امامت، مبارک باد