نمای آجری، ظاهری کلاسیک برای ساختمانی کلاسیک
نمای آجری ظاهری کلاسیک

خانه ای در واشنگتن دی سی( پایتخت ایالات متحده) با نمای آجری باز سازی شده است.

این نمای جذاب با پنجره های بزرگ و مستطیلی شکل، توسط تیم معماری NADAAA بازسازی شده و در عین حال شکل کلاسیک و سنتی خود را حفظ کرده است.

قدمت این سازه به سال ۱۹۲۰میلادی می رسد. تغییراتی که در تمای این سازه صورت گرفته عبارتند از: باز سازی سطح شیروانی و گسترش آن، اضافه کردن پنجره های بزرگ و دلباز و تقویت نمای آجری

همچنین معمار خانه را به سمت بالا گسترش داده تا فضای بیشتری به اتاق زیر شیوانی اختصاص یابد.

نما دارای پنجره های بیشتری است تا از نور روز استفاده بهینه شود. همچنین برای طراحی فضای داخلی سازه از چوب استفاده شده که بر شکل کلاسیک ساختمان افزوده است.

نادر تهرانی معاون تیم طراحی درباره نمای ساختمان گفت:« توجه به شکل ستنی سازه و حفظ آن در عین ترکیب با پنجره های بزرگ و مدرن از اهداف ما بود. این ساختمان یک طراحی دورگه است».

همچنین دو قسمت بال مانند از قسمت مرکزی به صورت مورب دور شده اند که نمای ساختمان را به شکل بال گشوده در آورده اند.

طراحی نمای ساختمان در طرح اصلی، به صورت متقارن انجام گرفته اما در بازسازی روکار، یک پنچره ی بزرگ در کناره ی نمای آجری آن را از تقارن خارج کرده است. در عین حال پنجره های کوچک بدون هیچ نظمی و گویی به صورت تصادفی در نمای اصلی ظاهر شده اند.

در نمای قسمت پشتی ساختمان نیز با در هم بودن شکل پنجره ها مواجهیم. تفاوت قسمت شمالی و جنوبی نما در آن است که تعداد و اندازه پنجره ها در قسمت پشتی نسبت به نمای اصلی افزایش یافته است. علت این کار بالا بودن حریم خصوصی به دلیل حیاط پشتی و پرچین است که به طراح اجازه استفاده از پنجره های بزرگ و نور طبیعی را در طراحی نمای ساختمان داده است.