اجرا نمای سرامیکی ساختمان
عایق بندی صدا رابطه مستقیمی با نوع متریال های به کار رفته در ساختمان دارد
در اجرای نمای سرامیک خشک انتقال حرارت به وسیله جریان همرفت ایجاد می شود ، اجرای نمای سرامیک خشک مانند چتری ساختمان را در برابر این انتقال حرارت محافظت می نماید. عایق بندی می تواند بهتر شود به کمک استفاده از متریال های کمکی مانند یک فوم غیرقابل نفوذ پلی استر ، پلی استایرن ضد آتش یا فیبرهای معدنی ضد آتش
آخرین مطالب
پرطرفدارترین