شیشه نمای ساختمان
نمای شیشه ای ساختمان ها
علاوه بر موضوع بهره گیری از گرما و انرژی خورشید، بحث زیباسازی شیشه در نما مهم است و با نزدیک شدن به طرح های ساختمانی جدید، جذابیت در نما نیز اهمیت پیدا می کند. هم اکنون نماهای تمام شیشه با رنگ های مات و آینه گون، یکی از جذابیت ها در عرصه معماری و طراحی نما به شمار می آیند
آخرین مطالب
پرطرفدارترین